SMÚTOČNÉ čierne

 

- čierne polyesterové smútočné zástavy pre vyvesenie v dňoch štátneho smútku,

alebo na uctenie si pamiatky zosnulých

 
Kontaktné telefónne číslo: 0905 474 279   
(v pracovných dňoch: 9:00 - 16:00)