RÔZNE

 

- rôzne zástavy -  banícka zástava, rómska zástava, olympijská zástava, zástava NATO,

 


 Kontaktné telefónne číslo: 0905 474 279   
(v pracovných dňoch: 9:00 - 16:00)